Daňový systém

2.1.1 Vznik a vývoj obchodu

Původní vymezení trhu znamenalo vymezení místa, kde se prodávající a kupující scházeli, aby si směnili navzájem své výrobky. Na tato místa – tržiště prodávající přiváželi své produkty a kupující hledali možnost a příležitost toto...

2 VYMEZENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI / 2.1 Vymezení pojmu a obsahu trhu

CílCílem kapitoly je vysvětlení základních pojmů a skutečností, které předurčují tržní a směnné procesy, které tvoří podstatu obchodní činnosti. 2.1 Vymezení pojmu a obsahu trhuObchodní činnost hraje v tržním mechanismu klíčovou roli. Správný obchodní...

1 ÚVOD

V posledním desetiletí zaznamenala společnost v obchodní činnosti daleko rychlejší a významnější rozvoj než v jiných činnostech. Tím se změnila a mění tradiční stanoviska, jakými se pohlíží na obchod a která byla odvozena z...

Daňový systém – obsah

• Obsah 1 ÚVOD 2 VYMEZENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI 2.1 Vymezení pojmu a obsahu trhu 2.1.1 Vznik a vývoj obchodu 2.1.2 Realizace vztahu nabídky a poptávky 2.1.3 Tržní mechanismus 2.2 Potřeby 2.3 Poptávka a nabídka...

Neustálé vylepšování se

Během mého života jsem zjistil, že existují dva druhy lidí. Jedna skupina lidí vypadá jakoby byla stale unuděná, marní své dny a čekají, až k nim přijde život. Druhá skupina lidí je opačná. Neustále...

SANKCE, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

SANKCE:1) penále – obligatorní (nezáleží na úvaze FÚ), za pozdní placení2) úrok – posečkání daně, zaplacení daně ve splátkách3) zvýšení daně – za pozdní podání přiznání až 10% – typ tzv. „fakultativní sankce“4) exekuční...

DAŇOVÁ KONTROLA – práva, MÍSTNÍ ŠETŘENÍ

práva:• subjekt má právo, aby kontroloři předložili průkazy (vzor uveden v zákoně v § 37)• při podezření na padělání si může telefonicky ověřit na FÚ• v průběhu kontroly může subjekt podat námitky na činnosti...

DAŇOVÁ KONTROLA – povinnosti

– ověří správnost základu daně (ZD) a daň (D) přímo na místě (u daňového subjektu)– provádí jej místně příslušný úřad– ověření ZD a D => kontrola až po skončení daňového období po předání daňového...

PLACENÍ DANĚ – 2.část

– posečkání daně neběží penále, ale úrok je ve výši 140% diskontu – správce daně mě nemůže– splátky daně exekuovat, ale pokud poruším podmínky (nezaplatím 1. splátku) = daň jeokamžitě splatná= rozhodnutí je konečné...

PLACENÍ DANĚ

– daň je splatná ve lhůtách stanovených zákonem – bývá stejná jako lhůta pro podání přiznání– záloha na budoucí daň (zálohy na DP u zaměstnanců), zálohy u splatné daně, zálohy u silniční daně– splátky...