Daňový systém

3.3 Transformace vnitřního obchodu v České republice od r. 1990

3.3.1 Záměr transformaceVýznamnou součástí transformace české ekonomiky se staly zásadní změny v liberalizaci obchodního podnikání a s nimi spojený vznik konkurenčního prostředí. Tyto změny daly v krátké době zcela novou kvalitu spotřebitelskému vnitřnímu trhu....

3.2.3 Pohostinství / 3.2.4 Cestovní ruch

3.2.3 Pohostinství (veřejné stravování a ubytování) 3.2.3.1 Předmět činnosti pohostinství a veřejného stravování1) společné stravování je činnost spojená s výrobou, prodejem a spotřebou jídel a nápojů pro zákazníky mimo domácnosti a mnohdy i mimo...

3.2.1 Velkoobchod / 3.2.2 Maloobchod

3.2.1 Velkoobchod 3.2.1.1 Předmět činnosti velkoobchodu1) nákup velkých objemů spotřebního zboží z výroby a dovozu, jejich skladování a prodej maloobchodu; 2) vyrovnávání časových rozdílů mezi výrobou a spotřebou vytvářením zásob a sezónním (před)zásobováním maloobchodu;...

3.2 Členění systému vnitřního obchodu

VELKOOBCHOD – velkoobchod spotřebním zbožím:– dodávkový (obslužný) velkoobchod– zprostředkovatelský (agenturní, traťový) velkoobchod– samoobslužný velkoobchod (C & C)– regálový (komisionální) velkoobchod– prodejní sklady– ostatní nezařazený velkoobchod; MALOOBCHOD – maloobchod spotřebním zbožím:– maloobchod se smíšeným (univerzálním)...

3. SYSTÉM A PODSYSTÉMY VNITŘNÍHO OBCHODU

Cíl: seznámit studenty se základními právními formami obchodních firem Anotace: v této kapitole je vymezen pojem podnikání, kdo je podnikatel, hospodářská soutěž,právní formy obchodních firem podle zákona č.513/1991 Sb. (obchodní zákoník) azákona č.77/1997 Sb....

2.3 Poptávka a nabídka

Cenové relace komodit jsou velmi významné v prostředí konkurence. Jsou obvykle dány vztahem poptávky a nabídky. Analýza poptávky: Nápomocnou teorií je prostá poptávková křivka mezi dvěma proměnnými:– množstvím– cenou Křivka poptávky Kupující zatím není...

2.2 Potřeby

Východiskem úspěšného provozování obchodní činnosti je znalost a zkoumání potřeb (přání) zákazníka a snaha uspokojit tyto potřeby prostřednictvím trhu, což vyžaduje znalost prostředků, kterými je možno potřeby uspokojovat. Tzn.: – znalost zboží a druhu...

2.1.3 Tržní mechanismus

Nenahraditelnost trhuZákladem fungování tržního mechanismu je “tržní chování” všech ekonomických subjektů, vládou počínaje a občanem konče. Vláda se postupně musí přestat starat o všechny ekonomické procesy, ale musí vytvářet “pravidla hry” – zákony a...

2.1.2 Realizace vztahu nabídky a poptávky

Při realizaci trhu, která je doprovázena směnou zboží – peníze a současně peníze – zboží, vystupují na obou pólech trhu prodávající a kupující, kteří jsou označováni jako subjekty trhu. Protože jak nabídka, tak i...