Daňový systém

DAŇOVÝ SYSTÉM (daňová soustava) – 3.část

Zdaňovací období = doba, za kterou se daň počítá Lhůta pro přiznání placení daní = musí být stanoven termín zaplacení daně Český daňový systém obsahuje 13 fiskálních daní (nástrojů): Přímé daně = daň z...

DAŇOVÝ SYSTÉM (daňová soustava) – 2.část

Daňové zákony mají pevnou strukturu. Obsahují předmět daně, daňový subjekt, konstrukci základu daně, daňovou sazbu, zdaňovací období, lhůty pro podávání přiznání a placeni. Předmět daně = jev, který je podroben zdanění – např. příjem,...

DAŇOVÝ SYSTÉM (daňová soustava)

= souhrn daní, které jsou v daném státě zavedeny Česká republika má 13 druhů daní =daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, spotřební daň z piva –...

DANĚ – ÚVOD

= neúvěrové příjmy veřejných rozpočtů= povinné platby do veřejných rozpočtů, které se pravidelně opakují Finanční plány– příkladem je soukromý rozpočet veřejný rozpočet– je taky finančním plánem, je o veřejných rozpočtech, je veřejnoprávní, zpracovávají jej...

DAŇOVÝ SYSTÉM – KOMPLETNÍ OBSAH:

DAŇOVÝ SYSTÉM – OBSAH 4.5 Živnostenské podnikání 4.4 Státní podnik 4.3.5 Družstvo 4.3.4 Akciová společnost 4.3.3 Společnost s ručením omezeným 4.3.2 Komanditní společnost 4.3.1 Veřejná obchodní společnost 4.3 Právní formy obchodních společností, družstva 4.2...