Daňový systém

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB – 2.část

Dílčí základ daněAd 1) mzda – zaměstnavatel z ní nejprve sráží zdravotní a sociální pojištění – hrubá mzda sražená o toto pojištění je dílčím základem daně ze které se počítá daň Ad 2) rozdíl...

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB – 1.část

Příjmy jednotlivců fyzických osob se liší, mohou se vyskytovat následující:– příjmy ze zaměstnání, příjmy z pronájmu, příjmy z rozprodeje svých sbírkových předmětů– rentiéři – žijí z výnosů z akcií– základem daně nemůže být součet...

DANĚ Z PŘÍJMŮ

– upraveny zákonem, která je často měněn (dle rozvoje ekonomiky)– fyzická osoba = jednotlivec, občan – od svého narození do smrti– právnická osoba = ti, co mají právní subjektivitu– seskupení fyzických osob DAŇ Z...

CLO, DAŇOVÁ PRAVIDLA EU

NEPŘÍMÉ DANĚ – CLO– ryzí státní ochranářský nástroj, dnes má i fiskální funkce– clo spravují celní orgány– clem je zatížen pouze dovoz, výše cel určuje WTO dle mezinárodních ujednání– celní sazebník – cla (sazby),...

SPECIFICKÉ SPOTŘEBNÍ DANĚ – 2.část

DAŇ Z PIVA– sazba daně je stanovena z 1 hektolitr jednostupňového piva => u 10° se proto sazba násobí 10x DAŇ Z LIHU– licencována je i výroba, líh je pod kontrolou až do doby...

SPECIFICKÉ SPOTŘEBNÍ DANĚ

– v České republice je jich 5 (v EU jsou povinně 4)1) daň z uhlovodíkových paliv a maziv (pohonné hmoty)2) daň z piva3) daň z vína4) daň z lihu5) daň z tabákových výrobků –...

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY – DPH – 4.část

Výpočet daně – dvě metody 1. základní metoda (zdola) – cena – sazba = daňcena bez daně 1 mil. Kčdaň 220 tis. Kčcena s daní 1,22 mil. Kč 2. doplňující metoda (zhora)– máme cenu...

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY – DPH – 3.část

VÝVOZ A DOVOZ – DPH A CLO Vývoz – musí být potvrzen celnicí – JEDNOTNÁ CELNÍ DEKLARACE – vývozce ji dává k potvrzení celniciDovoz – zboží nemůže být podrobeno zahraniční dani, ale celnice z...

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY – DPH – 2.část

– u nás má podobu faktury, musí být vystaven do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění – zjednodušený daňový doklad – jestliže plátce nakupuje od jiného plátce za hotové a částka nepřesahuje 10.000,- Kč...

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY – DPH – 1.část

– předmětem daně je zdanitelné plnění – dodávka výrobku včetně převodu nemovitostí nebo poskytnutí služeb či převod práv– jde o spotřební – univerzální daň => postihuje všechny výrobky a služby – je zahrnuta v...